تصویر سبزرنگ مشخص شده مربوط به منطقه تامباف (1) است که نشان دهنده تراکم کربن مونوکسید یخ زده در قلب سیاره پلوتو است. این تصویر بصورت نزدیک از قسمت نیمه غربی سیاره پلوتو توسط فضاپیمای ناسا به نام "افق های جدید" (2) عکس برداری شده و به زمین فرستاده شده است.


1- Tombaugh Region
2- New Horizons