در یک مطالعه پزشکی مشخص شد که مصرف منظم آب چغندر اثرات مثبتی بر روی قلب و عروق بدن دارد که باعث افزایش مدت تمرینات ورزشی و همچنین مصرف کم اکسیژن توسط قلب می شود که این موجب ارتقاء میزان تحمل و پایداری بدن فرد می شود. بر پایه این تحقیق دانشمندان گزارش دادند که نوشیدن منظم آب چغندر تا 15 روز موجب کاهش فشار خون در مردان سالم و همینطور باعث گشاد شدن رگ های خونی آنها در طی انجام تمرینات ورزشی و همچنین در هنگام استراحت می شود. مصرف آب چغندر از خستگی زودهنگام بدن جلوگیری می کند و موجب افزایش بازده فعالیت بدنی در یک دوره زمانی بلند مدت تری می شود.