سیگارهای مصنوعی یا همان سیگارهای الکترونیکی برای رهائی از سیگارهای معمولی طرفداران زیادی بین مصرف کنندگان دخانیات پیدا کرده است. چرا که بسیاری بر این باورند که سیگارهای معمولی مضرات زیادی نسبت به نوع مصنوعی یا الکترونیکی آن دارد. ولی با وجود این که مایع موجود در این نوع سیگارها شامل نیکوتین و عامل انتشار مواد سرطانزا می باشد، آیا این موضوع واقعأ حقیقت دارد؟ به تازگی گروهی متشکل از محققان طی مقاله ای گزارش داده اند که وجود بالای نیکوتین در سیگارهای مصنوعی، آنها را نیز همانند سیگارهای معمولی اعتیادآور کرده است.