انتقال بیماری اچ آی وی از مادر به فرزند که به انتقال عمودی معروف است، در کشور کانادا تقریبأ در حال از بین رفتن است. در سال های اخیر به زنان این تضمین داده شده که به آنها فرصتی برای انجام آزمایشات اچ آی وی در دوران بارداری فراهم خواهد شد، که در صورت وجود بیماری، با انجام درمان کارت (1) این بیماری دیگر به فرزند آنها منتقل نخواهد شد، زیرا که به گفته محققان تأثیر این نوع درمان برای جلوگیری در انتقال این نوع ویروس صددرصد گزارش شده است.1. cART