طبق این تحقیق وجود مقدار پایین کلسترول در برخی سلول های ایمنی بدن که بدلیل افزایش سوخت و ساز کلسترول در آن سلول ها بوده است؛ ممکن است کمک شایانی در پاسخ به این سوال کند که چرا برخی از مبتلایان به اچ آی وی به طور طبیعی قادر به کنترل پیشرفت عفونت های ناشی از بیماری شان هستند. این یافته ها زمینه مناسبی را برای پیشرفتی قابل توجه در دستیابی به کنترل عفونت های ناشی از بیماری اچ آی وی از طریق منظم ساختن سوخت و ساز کلسترول در سلول های ایمنی بدن فراهم کرده است.